Korzyci

Rejestracja sp. z o.o. jako sposb na zwikszenie biznesu Rozmawiamy w jzyku polskim, ukraiskim, rosyjskim i angelskim Polsko-ukraiska wsppraca – krok do zwikszenia biznesu

Zalety prowadzenia biznesu na Ukrainie

 

Kierunkiem perspektyw dalszego rozwoju dla polskich firm jest rozpoczęcie i prowadzenie biznesu na terytorium Ukrainy.

Umowa Stowarzyszeniowa Ukrainy i UE

Z momentu podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską ukraińskie firmy mogą swobodnie nawiązywać międzynarodowe stosunki gospodarcze z krajami-członkami UE, a więc sprzedawać swoje towary, roboty lub świadczyć usługi nie tylko na rynku Ukrainy, który stanowi ponad 42 mln. konsumentów, ale również na rynku UE, który stanowi ponad 500 mln. konsumentów.

Znacznie mniejsze wydatki na pracowników na Ukrainie

Ni jest tajemnicą, że Ukraińscy chętnie przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, ponieważ wynagrodzenie za pracę jest znacząco wyższe w Polsce niż na Ukrainie. Jeżeli przenieść część biznesu na Ukrainę pracownicy będą mogli pracować na przedsiębiorstwie cały rok bez żadnych ograniczeń i ciągłego potoku zmieniających się pracowników, których za każdym razem trzeba szkolić. Zresztą, nie trzeba wydawać dużo pieniędzy na pośredników. Przy mniejszych stawkach podatkowych i poziomie wynagrodzeń to jest jeszcze bardziej korzystne.

 

Polska

Ukraina

Minimalne wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie

2 000 PLN

4 220 PLN

460 PLN

1 100 PLN

 

Strategicznie korzystne geopolityczne położenie Ukrainy

Zalety położenia Ukrainy warto rozpatrzyć pod dwoma względami.

Z jednej strony Ukraina jest fajnie położona logistycznie, ponieważ jest pewnym łącznikiem między krajami terytorialnej Europy Zachodniej i Wschodniej. Dlatego przez terytorium Ukrainy przepływa bardzo duża ilość towarów, co z kolei otwiera szeroki spektrum kierunków dla prowadzenia biznesu.

Z drugiej strony Ukraina jest fajnie położona względem Polski, co pozwala Polakom efektywnie połączyć działalność gospodarczą w Polsce i na Ukrainie. Zawarta i ratyfikowana Umowa Stowarzyszeniowa EU z Ukrainą pozwala jeszcze bardziej optymalizować taką działalność.

 

Specjalna propozycja

Nasza firma świadczy kompleks usług związanych z rejestracją i prowadzeniem biznesu na Ukrainie. Termin rejestracji spółki z o.o. na Ukrainie – 3 robocze dni. Obecność wspólników na terytorium Ukrainy nie jest wymagana (rejestracja na podstawie pełnomocnictwa).

Cena rejestracji sp. z o.o. na Ukrainie: 1500 hrn. (220 PLN).

Uproszczona procedura rejestracji biznesu na Ukrainie

W celu maksymalnego uproszczenia rejestracji własnego biznesu ukraińskie przepisy dają możliwość otworzyć swoją firmę nie tylko w bardzo krótkim czasie (3 dni), ale również bez konieczności wizyty wspólników na terytorium Ukrainy.

Istotnym jest również brak jakichkolwiek wymóg wobec rozmiaru i wniesienia kapitału statutowego. Jednocześnie, przedsiębiorstwo, którego wspólnikami są podmioty zagraniczne ma absolutnie identyczne prawa i obowiązki jak inne podmioty działalności gospodarczej na Ukrainie.

 

System podatkowy na Ukrainie

Ukraina charakteryzuje się dość optymalnym poziomem opodatkowania wśród innych krajów.

Podatek

Stawka, %

Dochody od osób prawnych

18%

Dywidendy

5, 9%

VAT

20%

 

Na przykład, podatek od dochodów osób prawnych na Ukrainie stanowi 18%. Przy czym w Niemcach – 30%, w Estonii – 21%, w Węgrzech – 20,6%, w Polsce – 19%.

Pełna obsługa księgowa (do 20 operacji księgowych) wyłącznie 300-350 PLN miesięcznie. Warto też zaznaczyć, że między Ukrainą i Polską jest zawarta i obowiązująca umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania, co jest oczywiście pozytywnym aspektem względem prowadzenia biznesu.

 

Podobieństwo językowo-kulturowe Ukraińców i Polaków

Wspólne historyczna przeszłość Ukraińców i Polaków bardzo wpłynęła i być może nawet ukształtowała pewne podobne tendencje kulturowe i językowe tych narodów. Tak samo szybko jak Ukraińscy zaczynają porozumiewać się językiem polskim, będąc w Polsce, tak i Polacy będą mogli bezproblemowo zacząć normalnie komunikować w języku ukraińskim ze swoimi kontrahentami czy pracownikami, czego nie można powiedzieć o innych krajach europejskich.

 

Przedstawiona katalog zalet prowadzenia biznesu na Ukrainie nie jest katalogiem zamkniętym. Oczywiście, wyjście jakiegokolwiek biznesu na nowe rynki wiąże się z pewnymi wyzwaniami lub ryzykami. Nasza firma działa po to, by przewidzieć i zminimalizować możliwe ryzyka, wspierając szybki start i efektywne prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie.

 

POLAND WAY
Subscribe and ask your questions on our Facebook page
ul. Soomiaska 3/807, Kijw, Ukraina
Os. Na Lotnisku 29/95, Krakw, Polska