Korzyci

Zagwarantowana moliwo na zwikszenie iloci studentw Promowanie uczelni na terytorium Ukrainy Minimalizacja barier dotyczcych rekrutacji studentw zagranicznych

Polskie uczelni - wybór tysięcy Ukraińców

 

Na dzień dzisiejszy abiturienci z Ukrainy coraz częściej wybierają uczelni za granicą. W większości ich wybór pada na Polskie uczelni wyższe. Na podstawie statystyki w 2016-2017 latach Polska przyjęła 58 tysięcy studentów zagranicznych, 30 tysięcy z nich - to studenci z Ukrainy, którzy, jak się okazało, są bardzo liczną grupą studentów.

 

Na co zwracają uwagę studenci z Ukrainy przy wyborze uczelni w Polsce?

 1. Cena za studia - wiedzą o swoich możliwościach płacowych. Studenci porównują:
 • ceny w różnych uczelniach na identycznych kierunkach;
 • możliwość podjęcia studiów bezpłatnie przez posiadaczy Karty Polaka;
 • możliwość opłaty czesnego w ratach;
 • możliwość uzyskania stypendium dla studentów zagranicznych;

 

 1. Pedagogiczny i fachowy poziom, popularność uczelni, miejsce w rankingach.

 

 1. Stypendium:
 • rozmiar stypendium socjalnego;
 • rozmiar stypendium dla najlepszych studentów;
 • rozmiar i możliwość otrzymania stypendium, dzięki programowi wymiany międzynarodowej studentów;
 • wymagania uzyskania stypendium;
 • odsetek  studentów, którzy mogą otrzymywać stypendium;

 

 1. Programy wymiany studentów:
 • kraje i uczelni, z którymi współpracuje uczelnia;
 • trwałość i koszty programu wymiany studentami;
 • wymagania do uczestników;
 • możliwość uzyskania dwóch dyplomów lub zaliczenia praktyk międzynarodowych;

 

 1. Akademiki:
 • prowadzenie akademików;
 • Dostępność dla cudzoziemców;
 • cena;
 • odległość i transportowe połączenie z uczelnią;
 • stan pokoi, ilość mieszkających studentów w jednym pokoju;

 

 1. Rozkład zajęć - możliwość planowania i ilość zajęć.

 

 1. Prowadzenie kursów językowych.

 

 1. Uczelnia względem pracodawców (rankingi, giełda pracodawców).

 

 1. Urządzenia, aule, sale.

 

W Polsce państwowych  i niepaństwowych – 437 uczelni.

 

19 uniwersytetów

25 uczelni technicznych

7 uczelni rolniczych

70 uczelni ekonomicznych

15 uczelni pedagogicznych

9 uczelni medycznych

2 uczelnie morskie

6 akademii wychowania fizycznego

23 uczelnie artystyczne

15 uczelni teologicznych

7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw

302 to uczelnie niepubliczne

 

Konkurencja wśród nich za studentów jest duża, przecież większość  proponuje warunki, które zadowalają potrzeby studentów z Ukrainy.

 

Nasi specjaliści – kwalifikowane osoby ds. rekrutacji, absolwenci polskich uczelni, posiadający realne doświadczenie przeniesienia się do innego kraju, życia studenckiego i długoterminowego pobytu w Polsce.  Wykorzystując swoje doświadczenie, uzyskaną wiedzę i umiejętności proces rekrutacji kończy się pomyślne, a ilość rekrutowanych osób jest zawsze bardzo duża. Rozpoczęcie współpracy z naszą firmą wiąże się dla Państwa z licznymi profitami i całkowitym ułatwieniem pozyskiwania studentów za granicą.

 

Przy nawiązaniu współpracy z naszą firmą oferujemy:

 1. Rozpowszechnianie informacji promującej studia w Państwa uczelni poprzez:
 • naszą stronę internetową
 • portali społecznościowe
 • reprezentację pod czas wystaw edukacyjnych na Ukrainie
 • ulotki i banery
 • wizyty do szkół średnich
 1. Pozyskiwanie studentów, przygotowanie pełnego pakietu dokumentów, uzyskanie wizy studenckiej i transport studentów bezpośrednio do uczelni/akademiku/mieszkania.
 2. Organizacja kursów językowych na terytorium Ukrainy.

 

Zapraszamy serdecznie do długoterminowej i owocnej współpracy.

 

POLAND WAY
Subscribe and ask your questions on our Facebook page
ul. Soomiaska 3/807, Kijw, Ukraina
Os. Na Lotnisku 29/95, Krakw, Polska